Ιστορικό

Στη δεκαετία 1970-1980 που το συνδικαλιστικό κίνημα στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν στα πρώτα βήματα του, οι «Διοικητικοί Υπάλληλοι Β’ Κατηγόριας», όπως λέγονταν τότε, που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αποφάσισαν να ασχοληθούν με τα συνδικαλιστικά.

Τότε, μια ομάδα υπάλληλων, σκεπτόμενοι ότι θα μπορούσαν να προωθήσουν και να υπερασπισθούν τα χρόνια προβλήματα των Διοικητικών Υπάλληλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ίδρυσαν το έτος 1978 τον Σύλλογο Διοικητικών Μόνιμων Υπάλληλων στο Υπουργείο Πολιτισμού με τον τίτλο «Πανελλήνιος Σύλλογος Μόνιμων Υπάλληλων Υπ. Πολιτισμού Β΄ Κατηγορίας»

O Σύλλογος αυτός αρχικά αριθμούσε περίπου 500 μέλη.

Η πρωτοβουλία ίδρυσης του Συλλόγου ανήκε στους παρακάτω παλιούς συναδέλφους, από τους οποίους οι περισσότεροι σήμερα είναι συνταξιούχοι :

Γούβης Βασίλειος – Δημόπουλος Ηλίας – Θεοδωρόπουλος Δημήτριος – Κανελλόπουλος Νικόλαος – Κατσαντώνης Εμμανουήλ – Κοτταρίδης Δημήτριος.

Οι ως άνω συνάδελφοι, πλαισιούμενοι από τους:

Αγγελή Μαριάνθη – Δημοπούλου Αργυρώ – Κατή Νικόλαο – Κοκοσάλη Μενέλαο – Στάμου Απόστολο – Καπετάνο Νικόλαο (Βέροια) – Παπανδρέου Ανδρέα (Πάτρα) – Σίντο Ιωάννη (Ιωάννινα) και άλλους από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, συμπληρώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό ίδρυσαν τον Σύλλογο, συνυπογράφοντας το πρώτο του Καταστατικό.

Πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος ήταν ο συνάδελφος και βασικός εμπνευστής της ίδρυσης και δημιουργίας του Συλλόγου ο Θεοδωρόπουλος Δημήτριος.

Ο Σύλλογος ήταν ο πρώτος που έγινε μέλος στην τότε «Ομοσπονδία Διοικητικών Υπάλληλων του Δημοσίου» και συνακόλουθα, μέλος της ΑΔΕΔΥ.

Μέσα στις δραστηριότητές του, σε συνεχεία πρωτοβουλίας μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (: Θεοδωρόπουλο – Κανελλόπουλο – Κοτταρίδη και Γούβη ) και σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, προωθήθηκε ανάμεσα στους συναδέλφους η εθελοντική αιμοδοσία που μέχρι και σήμερα υπάρχει.

Με την πάροδο των χρόνων, παρακολουθώντας τις συνεχείς διοικητικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση, ο Σύλλογος μετεξελισσόμενος και αυτός έφτασε στο σήμερα, επονομαζόμενος «Πανελλήνιος Σύλλογος Μόνιμων & Αόριστου Χρόνου Υπάλληλων του ΥΠ.ΠΟ. & των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Κλάδων Δ.Ε.»

Είναι μέλος της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ από την ίδρυσή του συμμετέχοντας ανελλιπώς στα Συνέδρια και όλες τις εκδηλώσεις της.