Επικοινωνία

Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού κλάδων ΔΕ


 • Διεύθυνση:
  • Μπουμπουλίνας 20, 106 82, Αθήνα
 • Τηλέφωνα:
  • 213 13 22 626
  • 213 13 22 800
  • 213 13 22 207
  • 210 82 01 439
 • Fax:
  • 210 82 01 439
 • Email:
  • psdeyppo@culture.gr