Uncategorized,  Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεδρίασή της, στις 24
Απριλίου 2014, δήλωσε την αντίθεσή της στην υποτιθέμενη αξιολόγηση που
με το Ν. 4250/2014 προωθεί η Κυβέρνηση.  Πρόκειται για μια κίνηση που
αποσκοπεί στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού απολύσεων, στην
περαιτέρω μείωση μισθών και  στην αποδιάρθρωση των δομών του
Δημοσίου. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και στο πλαίσιο της
εξουσιοδότησής της από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε:
Την προκήρυξη απεργίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αποχή των υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση,
με στόχο να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή της για νέες διαθεσιμότητες και
απολύσεις εργαζομένων. Αυτή αφορά σε πρώτη φάση τους Γενικούς Διευθυντές
και στη συνέχεια όλους όσοι, κληθούν να λάβουν μέρος με οποιοδήποτε
ρόλο (αξιολογούμενους και αξιολογητές).
Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο
των συνήθων καθηκόντων των εργαζομένων, δεν εκτελούνται εργασίες που
σχετίζονται:
α) Με την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
β) Με τη σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
γ) Με τη σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή και
 δ) Με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή.
Βασικό αίτημα του απεργιακού μας αγώνα, είναι η ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 και η τελική του κατάργηση,
αλλά και η μη προώθηση των νέων ρυθμίσεων για τη μισθολογική καθήλωση
 των υπαλλήλων που περιλαμβάνει ακόμη και θεσμοθέτηση του ατομικού μισθού.
Οι Γενικοί Διευθυντές, το σύνολο των προϊσταμένων στο Δημόσιο, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, καλούνται να συμμετέχουν στον απεργιακό αγώνα διαρκείας για να ακυρώσουμε τα νέα σχέδια της Κυβέρνησης.
Καλούνται οι Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια Σωματεία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχία της αγωνιστικής μας προσπάθειας.
Συγκεκριμένα, να οργανώσουν συσκέψεις, περιοδείες, συλλογή
υπογραφών, γενικές συνελεύσεις και κάθε είδους δράσεις που μπορούν να
αναπτύσσονται πρωτοβουλιακά με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση των
εργαζομένων. Εκτιμούμε ότι ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση δεν είναι
υπόθεση καθενός ξεχωριστά, αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μαζικής
και συλλογικής δράσης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι αυτή η μορφή της
απεργιακής κινητοποίησης, που βασίζεται σε σχετική παλιότερη
εμπειρία, στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία και στο ν.1264/1982, είναι
ένα ισχυρό όπλο που μπορεί να θωρακίσει όλους τους εργαζόμενους και να
μεταφέρει την ευθύνη, από προσωπική-υπηρεσιακή, στα συλλογικά
συνδικαλιστικά όργανα και στην ΑΔΕΔΥ.
Ταυτόχρονα κατά την συνεδρίαση της 24.4.2014, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε επίσης:
1.                 Να καλέσει, κατά την έναρξη της εφαρμογής
της διαδικασίας της αξιολόγησης, τους εργαζομένους σε
γενικές συνελεύσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας και άλλες μορφές
αντίδρασης στις Διευθύνσεις Προσωπικού, με στόχο την παρεμπόδιση
της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας.
2.                 Την άμεση ενεργοποίηση όλων των νομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν με στόχο την ακύρωση της εφαρμογής της «αξιολόγησης».
3.                 Την πραγματοποίηση κατά το πρώτο δεκαήμερο
του Μαΐου (σε ημερομηνία που θα οριστικοποιηθεί με νέα ανακοίνωση)
μεγάλης σύσκεψης πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων για τον
καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται ενάντια στην
εφαρμογή του νόμου.
4.                 Την προώθηση στις Ομοσπονδίες και τους
πρωτοβάθμιους Συλλόγους κειμένου (που θα μπορεί να εξειδικεύεται και να
προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε ομοσπονδίας) για συλλογή υπογραφών από
όλους τους εργαζόμενους (ανεξάρτητα της υπηρεσιακής θέσης που
κατέχουν), με το οποίο θα δηλώνεται η πλήρης αντίθεσή τους στην
προωθούμενη διαδικασία αξιολόγησης και η άρνησή τους να λάβουν μέρος σε αυτήν.
 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.Διαβάστε την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *