Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού κλάδων ΔΕ

 

Αρχική
Διοίκηση
e_Υπηρεσίες
Πολυμέσα
Επικοινωνία
Περιοχή μελών
Σύνδεσμοι
Υπηρεσίες
Έντυπα

 

Φορολογικά


ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Κλιμάκιο εισοδήματος
Φορολογικός συντελστής %
Φόρος κλμακίου
Σύνολο
 Εισοδήματος Φόρου
Μισθωτοί Συνταξιούχοι
 25.000,00 € 22% 5.500,00 €
 25.000,00 €
 5.500,00 €
 17.000,00€ 32% 5.440,00 €
 42.000,00 €
 10.940,00 €
Υπερβάλλον 
 42%   
Μη μισθωτοί (Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Ατομικές Επιχειρήσεις)
 50.000,00 €
 26% 13.000,00 €
  50.000,00 €  13.000,00 €
 Υπερβάλλον
 33%   
Εισοδήμτα από ακίνητα (Ενοίκια) θα φορολογούνται αυτοτελώς
 12.000,00 € 10% 1.200,00 €
 12.000,00 €
 1.200,00 €
  Υπερβάλλον 33%   
     

   Φορολογικοί πίνακες για ετήσια εισοδήματα μισθωτών

κχ

<

© 2012 - Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων κλάδων ΔΕ ΥΠΠΟ