Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού κλάδων ΔΕ

 

Αρχική
Διοίκηση
e_Υπηρεσίες
Πολυμέσα
Επικοινωνία
Περιοχή μελών
Σύνδεσμοι
Υπηρεσίες
Έντυπα

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠ΄ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.»

 

Όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου 1999. Το ισχύον καταστατικό είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 3296/76 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και είχε καταχωρηθεί στο βιβλίο επαγγελματικών σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 659Ειδ. 1911/12-3-1977.

Κάντε κλικ εδώ να δείτε ολόκληρο το καταστατικό

<

© 2012 - Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων κλάδων ΔΕ ΥΠΠΟ