Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού κλάδων ΔΕ

 

Αρχική
Διοίκηση
e_Υπηρεσίες
Πολυμέσα
Επικοινωνία
Περιοχή μελών
Σύνδεσμοι
Υπηρεσίες
Έντυπα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος

 

 Τσάλα Σοφία

stsala@culture.gr

6945 700 735

Μέλος

 

Μαστρογιάννη Παρασκευή

pmastrogianni@culture.gr  

6977 867 457

Μέλος

 

Κουτσογιάννης Παναγιώτης

@gmail.com

69

<

© 2012 - Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων κλάδων ΔΕ ΥΠΠΟ