Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού κλάδων ΔΕ

 

Αρχική
Διοίκηση
e_Υπηρεσίες
Πολυμέσα
Επικοινωνία
Περιοχή μελών
Σύνδεσμοι
Υπηρεσίες
Έντυπα

 

Διαθεσιμότητα

Τα έγγραφα που χρειάζονται για τις δικαστικές ενέργειες των συναδέλφων που έχου τεθεί σε διαθεσιμότητα είναι:

 1. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών ή Βεβαίωση Υπηρεσίας.
 2. Οποιοδήποτε έγγραφο [ιστοποιεό  ή αποδεικνύει τον τρόπο πρόσληψη σας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Απλό ή επικυρωμένο).
 4. Βεβαιώσεις από την Υπηρεσία σας που θα αποδεικνύει το πολύτιμο της εργασίας σας και το απαραίτητο της παρουσίας σας
 5. Ε1
 6. Ε9
 7. Αντίγραφα (απλά) όπως:
 • Δανειακές Συμβάσεις,
 • Λοιπές Οικονομικές Υποχρεώσεις
 • Βεβαιώσεις Σπουδών Τέκνων
 • Βεβαιώσεις Ανεργίας
 • Ιατρικές Βεβαιώσεις.
 • ¨Αλλες βεβαιώσεις

 Συνάδελφοι, για δική σας εξυπηρέτηση,  συντάξαμε  α) σχέδιο για  υποβολή ένστασης, (για να το λάβετε πατήστε εδώ) και β) σχέδιο πληρεξουσίου (για να το λάβετε πατήστε εδώ)

<

© 2012 - Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων κλάδων ΔΕ ΥΠΠΟ